Spritual Corner
Venkatesa Suprabhatam
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Sevaaparaashiva Suresa Krusanudharma
Rakshombhunatha Pavamana Dhanadhi Nathaha
Bhaddanjali Pravilasannija Seersha Desaha 
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Dhateeshuthevihagaraja Mrugadhiraja 
Nagadhiraja Gajaraja Hayadhiraja
Swaswadhikara Mahimadhika Marthayanthe
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Sooryendhubhouma Bhudhavakpathi Kavya Souri 
Swarbhanukethu Divishathparishathpradanaa
Twaddhasa Dasa Charamavadhidaasa Daasa
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Thwathpadadhulibharita Spurithothha Manga
Swargapavarga Nirapeksha Nijantharanga
Kalpagamakalanaya Kulatham Labhanthe
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Thvadgopuragra Sikharani Nireekshmana
Swargapavarga Padaveem Paramam Shrayantha
Marthyaa Manushyabhuvane Mathimashrayanthe
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Sri Bhoominayaka Dayadhi Gunammruthabdhe
Devadideva Jagadeka Saranya Moorthe
Srimannanantha Garudadibhirarchithangre
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Sri Padmanabha Purushothama Vasudeva
Vaikunta Madhava Janardhana Chakrapane
Sri Vathsachinha Saranagatha Parijatha
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Kandarpa Darpa Hara Sundara Divya Murthe
Kanthaa Kuchamburuha Kutmialola Drishte
Kalyana Nirmala Gunakara Divyakeerthe
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Meenakruthe Kamatakola Nrusimha Varnin
Swamin Parashvatha Thapodana Ramachandra
Seshamsharama Yadhunandana Kalki Roopa
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Elaa Lavanga Ghanasaara Sugandhi Theertham
Divyam Viyathsarithi Hemaghateshu Poornam
Drutwadhya Vaidika Sikhamanaya Prahrushta
Thishtanthi Venkatapathe Thava Suprabhatham
Bhaswanudethi Vikachani Saroruhani
Sampoorayanthi Ninadai Kakubho Vihangha
Sri Vaishnavassathatha Marthitha Mangalasthe
Dhamasrayanthi Thava Venkata Subrabhatham
Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
Santhassa Nandana Mukhastvatha Yogivarya
Dhamanthike Thavahi Mangala Vasthu Hasthaa
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Lakshminivasa Niravadya Gunaika Sindo
Samsarasagara Samuththaranaika Setho
Vedanta Vedya Nijavaibhava Bhakta Bhogya
Sri Venkatachalapathe Thava Suprabhatham
Ltnam Vnsnacnala Pamerlna Suprabhatham
Ye Manava Prathidinam Patithum Pravrutha
Thesham Prabhatha Samaye Smruthirangabhhajam
Pragnyam Paraartha Sulabham Paramam Prasoothe
              


Sri Venkatesa Mangalasasanam


Sriyah Kanthaya Kalyana Nidhaye Nidhayerthinam 
Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam 

Lakshmi Savibhramaloka-Subhru Vibhrama Chakshushe 
Chakshushe Sarvalokanam Venkatesaya Mangalam 

Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha Bharananghraye
Mangalanam Nivasaya Venkatesaya Mangalam 

Sarvavayava Soundarya Sampadha Sarvachethasam 
Sada Sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam

Nithyaya Niravadhyaya Sathyananda Chidhathmane 
Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam 

Swathassarvavide Sarvasakthaye Sarvaseshine 
Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam 

Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane
Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam 

Akalathathva Masrantha Mathmanamanu-Pasyatham 
Athripthya Mritha Rupaya Venkatesaya Mangalam 

Prayah Swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina 
Kripaya Dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam 

Dhayamritha Tharanginya-Stharangairiva Seethalaih
Apagaissinchalhe Viswam Venkatesava Mangalam 

Sragbhushambara Hetheenam Sushamava Hamurthaye
Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam 

Sri Vaikunta Virakthaya Swami Pushkarineethate
Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam 

Srimad Sundarajamathru Manimanasavasine
Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam 

Mangalasasana Paraih Madacharya Purogamaih
Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu MangalamSri Venkatesa Sthotram

Kamalakucha Choochuka Kunkumatho
Niyatharunithathula Neelathano
Kamalayatha Lochana Lokapathe
Vijayeebhava Venkatasaila Pathe

Sachadhurmukha Shanmukha Panchamukha
Pram Ukakhila Daivatha Mouli Mane
Saranagatha Vathsala Saranidhe
Paripalayamam Vrishasailapathe

Athivelathaya Thava Durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada Sathai
Paritham Thvaritham Vrishasailapathe
Paraya Krupaya Paripahi Hare

Adhivenkata Saila Mudaramather 
Janathabimathadhika Danarathath 
Paradevathaya Gathithannigamai
Kamaladayithtanna Param Kalaye

Kalavenuravavasa Gopa Vadhu
Sathakoti Vrithath Smarakoti Samath
Prathivalla Vikabhimathath Sukhadhath
Vasudeva Suthanna Paramkalaye

Abhirama Gunakara Dasarathe
Jagadeka Danurdhara Dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa Vibho
Varadho Bhava Deva Daya Jaladhe

Avaneethanaya Kamaneeyakaram
Rajaneechara Charu Mukhamburuham
Rajaneechara Raja Thamo Mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye

Sumukham Suhrudam Sulabham Sukhadam
Swanujam Cha Sukhayamamogha— 
Saram Apahaya Raghudwaha Manyamaham
Na Kathnchana Kanchana Jathu Bhaje

Vinaa Venkatesam Nanatho Nanatha
Sadaa Venkatesam Smarami Smarami 
Hare Venkatesa Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha

Aham Doorathasthe Padamboja Yugma
Pranamechaya Gathya Sevam Karomi 
Sakruthsevaya Nithyasevapalam Thvam
Prayachha Prayachha Prabho Venkatesa

Agnanina Maya Doshaanaseshan Vihithan Hare
Kshamasvathm Kshamasvathvam 
Seshasailasikhamane
Send your suggestions
If you have any Click here