Spritual Corner
Lord Rama
OM ahalyaa shaapa shamanaaya Namaha 
OM pitR^i bhaktaaya Namaha 
OM varapradaaya Namaha 
OM jitendriyaaya Namaha 
OM jitakrodhaaya Namaha 
OM jitaamitraaya Namaha 
OM jagadgurave Namaha 
OM R^ixa vaanara sa.nghaatine Namaha 
OM chitrakuuTa samaashrayaaya Namaha 
OM jayanta traaNa varadaaya Namaha 
OM sumitraaputra sevitaaya Namaha 
OM sarvadevaadi devaaya Namaha 

OM mR^itavaanar jiivitaaya Namaha 
OM maayaamaariichahantre Namaha 
OM mahaadevaaya Namaha 
OM mahaabhujaaya Namaha 
OM sarvadevastutaaya Namaha 
OM saumyaaya Namaha 
OM brahmaNyaaya Namaha 
OM munisaMstutaaya Namaha 
OM mahaa yogine Namaha 
OM mahodaraaya Namaha 
OM sugriivepsita raajyadaaya Namaha 
OM sarvapuNyaadhika phalaaya Namaha 

OM smR^ita sarvaagha naashanaaya Namaha 
OM aadipurushhaaya Namaha 
OM paramapurushhaaya Namaha 
OM mahaapurushhaaya Namaha 
OM puNyodayaaya Namaha 
OM dayaasaaraaya Namaha 
OM puraaNapurushhottamaaya Namaha 
OM smitavaktraaya Namaha 
OM mitabhaashhiNe Namaha 
OM puurvabhaashhiNe Namaha 
OM raaghavaaya Namaha 
OM anantaguNa gaMbhiiraaya Namaha 
OM dhiiroddaattaguNottamaaya Namaha 

OM maayaamaanushha charitraaya Namaha 
OM mahaadevaadipuujitaaya Namaha 
OM setukR^ite Namaha 
OM jitavaaraashaye Namaha 
OM sarvatiirthamayaaya Namaha 
OM haraye Namaha 
OM shyaamaa.ngaaya Namaha 
OM sundaraaya Namaha 
OM shuuraaya Namaha 

OM piitavaasase Namaha 
OM dhanurdharaaya Namaha 
OM sarvayaGYaadhipaaya Namaha 
OM yajvane Namaha 
OM jaraamaraNavarjitaaya Namaha 
OM vibhiishhaNa pratishhThaatre Namaha 
OM sarvaavaguNavarjitaaya Namaha 
OM paramaatmane Namaha 
OM parasmai brahmaNe Namaha 

OM sachchidaananda vigrihaaya Namaha 
OM parasmai jyotishhe Namaha 
OM parasmai dhaamne Namaha 
OM paraakaashaaya Namaha 
OM paraatparaaya Namaha 
OM pareshaaya Namaha 
OM paaragaaya Namaha 
OM paaraaya Namaha 
OM sarvadevaatmakaaya parasmai Namaha 
Send your suggestions
If you have any Click here